PENGENALAN

 • Program HMI merupakan hasrat Ybhg KPK Malaysia.
 • Bermula dengan pelancaran Bahan Pendidikan Ibadah Pesakit pada 25 Februari 2014.
 • Ia merupakan satu program penerapan dan penghayatan nilai-nilai Islam di hospital merangkumi pengurusan ibadah pesakit, penghayatan nilai-nilai Islam dalam
  melaksanakan tugas harian dan khidmat nasihay kerohanian.
 • HMI adalah satu platform kerjasama strategik antara KKM, JAKIM, Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri ke arah mencapai piawaian indeks syariah dalam bidang
  kesihatan selaras dengan saranan YAB Perdana Menteri melalui pelancaran indeks
  syariah Malaysia.
 • Majlis & Jabatan Agama Islan Negeri telah mula menempatkan Pegawai Agama (bukan pegawai kader) di beberapa buah hospital KKM bermula tahun 2000.
  Manakala JAKIM telah menempatkan Pegawai Agama kader di hospital KKM bermula tahun 2008. Pada masa ini terdapat lebih 60 orang Pegawai Agama di sekurangkurangnya 55 buah hospital KKM.

OBJEKTIF

 • Memastikan pesakit muslim dan waris menerima bimbingan yang betul dalam melaksanakan ibadah serta amalan keagamaan.
 • Memastikan anggota hospital mendapat latihan dan pendedahan asas mengenai fiqh ibadah serta nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas.
 • Objektif ini adalah selaras dengan:
   Visi program : Menjadikan esok lebih baik dari hari ini
   Misi program : Berusaha mengintegrasikan rawatan fizikal, psikososial, mental dan rohani

CARTA ORGANISASI

FASILITI HOSPITAL MESRA IBADAH (HMI) DI HOSPITAL SUNGAI SIPUT

 • Botol Spray Untuk Mengambil Wuduk.
 • TV LED
   
 • Sudut HMI Di Unit-Unit.

RISALAH BAHAN BACAAN KEPADA PESAKIT BAGI PROGRAM HOSPITAL MESRA IBADAH (KEMASKINI : TAHUN 2021)

AKTIVITI HMI DI HOSPITAL SUNGAI SIPUT

 • Kursus Solat Pesakit.
 • Kursus Pengurusan Jenazah.
 • Usrah.
 • Sumbangan Al-Quran.

 


Cetak