Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
Semoga kecemerlangan dalam memberikan perkhidmatan kepada Hospital Sugai Siput akan berterusan demi memartabatkan Hospital Sungai Siput sebagai salah satu hospital terbaik di Malaysia.

Cetak