Pada Ogos 1990, Kerajaan Malaysia telah menawarkan kontrak pembinaan hospital-hospital nukleus kepada Syarikat Pembinaan Yeoh Lay Sdn. Bhd. / John Laing International Limited. Sebanyak 12 buah hospital nukleus termasuk Hospital Sungai Siput telah dibina di bawah rancangan kontrak tersebut.


Hospital Sungai Siput terletak di kawasan seluas 26.8 ekar. Kedudukannya adalah 1Km daripada Bandar Sungai Siput dan bersebelahan dengan jalan utama Ipoh - Kuala Kangsar. Ia mula dibina pada Jun 1991 dan siap dibina pada Disember 1994. Manakala Unit Pesakit Luar dan Unit Kecemasan mula beroperasi pada 23hb Januari 1995 dan diikuti oleh unit-unit lain pada 16 hb Februari 1995. Kos pembinaannya adalah sebanyak RM 37.53 Juta.


Hospital ini mempunyai 93 buah katil yang telah dirasmikan leh YB Dato' S.Samy Veloo dimana ketika itu beliau merupakan Ahli Parlimen Sungai Siput merangkap Menteri Tenaga, Telekom dan Pos pada 21hb april 1995. Antara pencapaian hospital yang boleh dibanggakan selain daripada mendapat taraf MS ISO 9001: 2000 ialah hospital ini juga telah mendapat pengiktirafan sebagai “Hospital Rakan Bayi atau Baby Friendly “ serta “Hospital Suami Penyayang atau Husband Friendly”.

 

 


Cetak