Polisi Tenaga HSS

HOSPITAL SUNGAI SIPUT KE ARAH PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN TENAGA AEMAS (EMGS) STAR RATING

DEKLARASI KOMITMEN

Hospital Sungai Siput komited untuk menyokong, memberi penekanan dan mengamalkan inisiatif pemuliharaan dan pengurusan tenaga berteraskan Efficient Management Of Electrical Energy Regulation 2008 dan undang-undang lain yang berkaitan.

 PENYATAAN POLISI

Polisi ini adalah mewujudkan system pengurusan tenaga lestari yang

 • Menggalakkan pengurusan yang cekap tenaga
 • Meningkatkan keberkesanan kos
 • Meningkatkan keberkesanan alam sekitar
 • Menggalakkan inovasi dalam teknologi hijau
 • Melaksanakan Perolehan Hijau Kerajaan
 • Memastikan penambahbaikan yang berterusan

JIMATKAN TENAGA (Green Healthcare Facilities For A Better Tomorrow)

 • Padamkan lampu di ruang yang tidak digunakan
 • Gunakan tangga berdekatan untuk ke aras lain.
 • Meletakkan komputer anda dalam keadaan "Sleep mode" apabila tidak digunakan.
 • Gunakan peralatan elektrik dengan berhemah mengikut keperluan.
 • Pastikan tingkap ditutup apabila penhawa dingin beroperasi.
 • Pastikan peralatan elektrik dimatikan sebelum meninggalkan pejabat.
 • Gunakan lampu cekap tenaga.

Klik untuk rujuk kepada kepilan dokumen.

Cetak