• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Klinikal
 • Pemulihan Carakerja

Unit Pemulihan Carakerja

PENGENALAN

Unit Pemulihan Carakerja Hospital Sungai Siput terletak di Bangunan Rehabilitasi bersebelahan Dewan CME Hospital Sungai Siput. Ianya juga berkongsi ruang dengan Unit Pemulihan Anggota (Fisioterapi).

Unit ini mula beroperasi pada 16hb April 2009. Anggaran belanjawan mengurus untuk menempatkan Jurupulih Perubatan Carakerja U29 di Hospital Sungai Siput diluluskan pada 5hb Ogos 2008. Kekosongan perjawatan Jurupulih Perubatan Carakerja U29 telah diisi pada 16hb Mac 2009.

PERKHIDMATAN

Perkhidmatan utama Unit Pemulihan Carakerja:

 • Menjalankan penilaian kefungsian fizikal, mental dan sosial.
 • Merancang rawatan pemulihan bernilai terapeutik.
 • Menjalankan intervensi:
  • Kepada pesakit yang terdiri daripada kanak-kanak, dewasa dan warga emas.
  • Skop perkhidmatan ini melibatkan aspek promotif, preventif dan rehabilitatif.

Perkhidmatan rawatan pemulihan umum yang dijalankan adalah seperti:

 • Pemulihan disfungsi fizikal
 • Pemulihan kes kanak-kanak
 • Pemulihan kes ortopedik
 • Pemulihan kes perubatan dan pembedahan
 • Pemulihan psikiatri
 • Pemulihan geriatric

Tujuan utama Perkhidmatan Pemulihan Carakerja adalah merupakan salah satu perkhidmatan rawatan pemulihan dengan menggunakan aktiviti terapeutik bagi membantu pesakit yang mengalami masalah ketidakupayaan fizikal, psikologikal dan sosial supaya dapat kembali berdikari ke tahap optima dalam Activity Daily Living, Work dan Leisure.

SKOP PERKHIDMATAN

BIL

MODALITI RAWATAN

1.       

Activities of Daily Living Assessment and Training

2.       

Motor and Functional Assessment and Training

3.       

Cognitive and Perceptual Assessment and Training

4.       

Pre-School Assessment and Training

5.       

Wheelchair Assessment and Training

6.       

Driving Assessment & Training

7.       

Work and Vocational Assessment and Training

8.       

Home/Work Place/School Assessment

9.       

Developmental Assessment and Training

10.   

Behaviour Management

11.   

Aids and Adaptation

12.   

Compression Therapy

13.   

Creative Therapy

14.   

Social Skill Assessment and Training

15.   

Patient’ and Careers’ Education

16.   

Play and Leisure (Exploration & Training)

17.   

Relaxation Therapy

18.   

Sensory Assessment and Training

19.   

Splint and Orthotics

20.   

Lain-lain (Rawatan terkini)

 

 

Cetak