• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Sokongan Bukan Klinikal
 • Teknologi Maklumat

Unit Teknologi Maklumat

PENGENALAN

 • Unit Teknologi Maklumat merupakan satu unit kecil yang ditubuhkan di bawah Bahagian Pengurusan Hospital Sungai Siput dan mula beroperasi pada Oktober 2009.
 • Unit ini terdiri daripada seorang Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F41 yang ditugaskan untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan Sistem KKM, peralatan ICT, khidmat nasihat ICT dan membantu dari segi teknikal berkenaan dengan Teknologi Maklumat.
 • Lokasi Unit Teknologi Maklumat terletak di Pejabat Pentadbiran dan berhampiran dengan Unit Kewangan, Hospital Sungai Siput.

VISI

 • Warga Yang Prihatin Akan Menjadi Warga Yang Bermaklumat

MATLAMAT

 • Memastikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang berkualiti dan berterusan dalam urusan pengurusan dan pentadbiran Hospital Sungai Siput.

FUNGSI-FUNGSI UTAMA

 • Menyelaras, menyelenggara dan membangunkan sistem aplikasi yang dapat memenuhi keperluan semasa jabatan.
 • Menyelaras pengoperasian ICT di semua unit-unit kecil di Hospital Sungai Siput.
 • Merancang dan mengurus rangkaian internet dan keselamatan ICT di Hospital Sungai Siput.
 • Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal kepada warga Hospital Sungai Siput.

 SKOP PERKHIDMATAN

 • Pengurusan Aduan Kerosakan Peralatan ICT
 • Pengurusan Penyelenggaraan Perkakasan ICT
 • Pengurusan Rangkaian Internet
 • Pengurusan Installasi Antivirus
 • Pengurusan Penyediaan Persembahan Multimedia
 • Pengurusan Kursus Dan Latihan
 • Pengurusan Laman Web Hospital Sungai Siput
 • Pengurusan Email Jabatan – 1GOVUC

Cetak