Unit CSSU

PENGENALAN

CSSU beroperasi mengikut waktu pejabat dan pada hari kelepasan am 8.00 pagi hingga 1.00 petang.

LOKASI

 CSSU Hospital Sungai Siput terletak di bahagian belakang Dewan Bedah.

OBJEKTIF

Untuk menyediakan perkhidmatan pensterilan dan bekalan steril dengan selamat, ekonomi dan berkesan untuk mencegah dan mengawal jangkitan.

FUNGSI UTAMA

 1. Pengendalian alat-alat sterile di unit CSSU

AKTIVITI BAGI FUNGSI UTAMA

Aktiviti 1 : Proses Kerja semak dan kutip peralatan kotor

Aktiviti 2 : Proses Kerja Pengasingan,pencucian dan pengeringan peralatan.

Aktiviti 3 : Proses Kerja Penyediaan dan Pembungkusan

Aktiviti 4 : Proses Kerja Pemantauan Mesin Otokleb

Aktiviti 5 : Proses Kerja Penyimpanan Barang-barang steril. Aktiviti 6 : Proses Kerja Rekod Inventori Harian

Aktiviti 7 : Proses Kerja Edaran Peralatan Steri

 

Cetak