• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Klinikal-Pesakit Dalam
  • Dewan Bedah

Dewan Bedah

PENGENALAN

Mengendalikan semua jenis pembedahan mengikut disiplin dari jadual yang telah ditetapkan pada waktu pejabat.

SKOP PERKHIDMATAN

Memberi kemudahan dengan adanya local dan general aneasthesia untuk menjalankan kes-kes pembedahan dan endoscope.
PIAGAM PELANGGAN

  • Memberi perkhidmatan yang berkesan kepada pesakit.
  • Menyelamatkan nyawa dan mengatasi komplikasi kesihatan bagi mencapai pemulihan yang awal dan maksima.
  • Menyimpan segala rahsia dan maklumat pesakit.

Kes- kes seperti “lumps & bumps”, hernioplasty dan fibroadenoma excision dilakukan oleh Pakar dari KKM dan Kolej Perubatan DiRaja Perak setiap hari selasa. Kes – kes henioplasty dan fibroadenoma excision dilakukan ‘under general anesthesia’ and ‘lumps’ dan ‘bumps’ under local anesthesia dan juga perkhidmatan ‘endoscope’ dijalankan .

Cetak