OBJEKTIF HOSPITAL SUNGAI SIPUT : HOSPITAL KLUSTER IPOH

  • Memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan.
  • Menambah baik akses kepada perkhidmatan rawatan berpakar.
  • Meningkatkan kualiti rawatan dan pemulihan pesakit.
  • Meningkatkan keberkesanan & efisiensi perkhidmatan dengan menggunakan sumber yang sedia ada secara optimum.
  • Meningkatkan kepuasan pelanggan/pesakit dan anggota kesihatan.

Cetak