Jerebu

(Sumber : www.moh.gov.my)

  • TINDAKAN SEMASA JEREBU

  • TANDA DAN GEJALA KESAN JEREBU KEPADA KESIHATAN

  • TINDAKAN SEMASA JEREBU

  • JENIS TOPENG MUKA YANG SESUAI

Cetak