Kadar Bayaran Deposit Untuk Kemasukan Ke Wad Bagi Warganegara Malaysia

HOSPITAL SUNGAI SIPUT

KADAR BAYARAN DEPOSIT UNTUK KEMASUKAN KE WAD BAGI WARGANEGARA MALAYSIA

KELAS WAD

PERUBATAN

PEMBEDAHAN

OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI

Kelas Satu

RM 1,050.00

RM 1,650.00

RM 800.00

Kelas Dua

RM 200.00

RM 400.00

RM 350.00

Kelas Tiga

RM 20.00

RM 30.00

RM 15.00


*
SURAT PEKELILING BAHAGIAN KEWANGAN 13/1982 BERTARIKH 26/11/1982 &

PERINTAH FI PERUBATAN (PINDAAN) 2017 BERTARIKH 01/02/2017 *

 

* Rujukan

 

Cetak