Visi, Misi & Objektif

VISI HOSPITAL SUNGAI SIPUT

Menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti

MISI HOSPITAL SUNGAI SIPUT

Memberi perkhidmatan kesihatan mesra pelanggan dengan semangat berpasukan dan profesionalisme.

OBJEKTIF HOSPITAL SUNGAI SIPUT

Memberi perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti berteraskan elemen-elemen budaya korporat supaya setiap individu mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkan menjalani kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Cetak