VISI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik

MISI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:

Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:

 • Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
 • Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi:

 • Mengutamakan pelanggan
 • Saksama
 • Tidak membebankan
 • Cekap
 • Wajah mengikut teknologi
 • Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • Inovatif

Dengan menekankan:

 • Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
 • Sifat menghormati maruah insan
 • Penglibatan masyarakat

 OBJEKTIF KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Untuk membantu seseorang individu untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif

Ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik.

VISI HOSPITAL SUNGAI SIPUT

Menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti

MISI HOSPITAL SUNGAI SIPUT

Memberi perkhidmatan kesihatan mesra pelanggan dengan semangat berpasukan dan profesionalisme.

OBJEKTIF HOSPITAL SUNGAI SIPUT

Memberi perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti berteraskan elemen-elemen budaya korporat supaya setiap individu mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkan menjalani kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.


Cetak