Pencapaian Piagam Pelanggan

  Piagam Pelanggan Teras

Bilangan laporan perubatan yang diterima

Bilangan laporan yang siap dalam tempoh yang ditetapkan

Sasaran

Pencapaian

404

386

90%

95.54%

 Piagam Pelanggan Hospital  

Bilangan Piagam Pelanggan

Bilangan Kajian Dibuat

Peratus Siap

Peratus Dalam Perlaksanaan

12

12

100%

100%

       

Cetak