Fasiliti HSS

Berikut merupakan fasiliti dan kemudahan yang disediakan oleh Hospital Sungai Siput untuk keselesaan staf yang berkhidmat di Sungai Siput :

1. Bilik Persidangan, Pejabat Pengarah Hospital

2. Ruang Menunggu Di Pejabat Pengurusan

3. Kedai Sihat

4. Dewan CME, Hospital Sungai Siput

   

5. Bilik Rezo, Pejabat Pentadbiran

    

7. Surau Ar-Razin

 

9. Bilik Permainan Kanak-Kanak Di Wad Melor

10.

 

Cetak