Objektif : Kluster Ipoh

OBJEKTIF HOSPITAL SUNGAI SIPUT : HOSPITAL KLUSTER IPOH

1.Memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan.

2.Menambah baik akses kepada perkhidmatan rawatan berpakar.

3.Meningkatkan kualiti rawatan dan pemulihan pesakit.

4.Meningkatkan keberkesanan & efisiensi perkhidmatan dengan menggunakan sumber yang sedia ada secara optimum.

5.Meningkatkan kepuasan pelanggan/pesakit dan anggota kesihatan.

Cetak