Dewan Bedah

PENGENALAN

Mengendalikan semua jenis pembedahan mengikut disiplin dari jadual yang telah ditetapkan pada waktu pejabat.

SKOP PERKHIDMATAN

Memberi kemudahan dengan adanya local dan general aneasthesia untuk menjalankan kes-kes pembedahan dan endoscope.
PIAGAM PELANGGAN

  • Memberi perkhidmatan yang berkesan kepada pesakit.
  • Menyelamatkan nyawa dan mengatasi komplikasi kesihatan bagi mencapai pemulihan yang awal dan maksima.
  • Menyimpan segala rahsia dan maklumat pesakit.

Kes- kes seperti “lumps & bumps”, hernioplasty dan fibroadenoma excision dilakukan oleh Pakar dari KKM dan Kolej Perubatan DiRaja Perak setiap hari selasa. Kes – kes henioplasty dan fibroadenoma excision dilakukan ‘under general anesthesia’ and ‘lumps’ dan ‘bumps’ under local anesthesia dan juga perkhidmatan ‘endoscope’ dijalankan .

Print