PD205 - JUMLAH BERSALIN DI HOSPITAL SUNGAI SIPUT
Kewarganegaraan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021
Warganegara 374 376 380 294 300 233 230 234  12 20  19   13 16  14             
Bukan Warganegara 23 30 19 16 14 12 6 7  0 0 0            
JUMLAH 397 406 399 310 314 245 236 241  12 20  19   13 16  14             
                     
PL205 - KEDATANGAN PESAKIT LUAR DI JABATAN KECEMASAN,  KLINIK PAKAR  DAN JABATAN PESAKIT LUAR HOSPITAL SUNGAI SIPUT
Jabatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021
Jabatan Kecemasan 49745 54011 52463 50913 51301 46222 45759 32662  2180  1926  1907  2503 2047  1933             
Klinik Pakar 3693 3595 3436 3660 3666 3991 4488 4240 379  373  385   397 324  389             
Jabatan Pesakit Luar 71045 69737 58085 52258 50802 52355 57029 46807 3187  3178  4126  3920 3005  3564             
Klinik Khas TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA TIADA  TIADA  TIADA   TIADA  TIADA  TIADA            
JUMLAH 124483 127343 113984 106831 105769 102568 107276 83709  5746 5477  6418   6820 5376  5886             
                     
PD211 - JUMLAH KEMASUKAN PESAKIT, KEMATIAN, BOR DAN ALOS HOSPITAL SUNGAI SIPUT
Tahun Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021
Katil
Rasmi/Operasi
93 93 93 93 93 93 93 93  93 93 93  93 93  93             
Kemasukan  5863 5965 5686 5156 5484 4480 4586 4370  366 351  344  382  448  388             
Discaj 5851 5963 5691 5160 5467 4494 4570 4382  358 351   357  360 453  395             
Kematian 115 92 92 89 119 77 96 109  6            
Kadar Kematian 1.97 1.54 1.62 1.72 2.18 1.71 2.10 2.49 1.68  2.56  2.52   0.83 1.77  1.77             
BOR 51.01 47.36 48.28 42.37 39.96 40.40 45.66 39.97 39.44  41.36  40.34   47.49 59.17  47.92             
ALOS 2.96 2.70 2.88 2.79 2.48 3.05 3.39 3.10  3.18 3.07  3.26   3.68 3.77  3.38             
Jumlah Hari Pesakit 17334  16078   16390  14421  13569  13714 15498  13604  1137  1077  1163   1325 1706  1337             
          
PD207 - JUMLAH PEMBEDAHAN MENGIKUT DISPLIN HOSPITAL SUNGAI SIPUT
Displin Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Jan-2021 Feb-2021 Mar-2021 Apr-2021 May-2021 Jun-2021 Jul-2021 Aug-2021 Sep-2021 Oct-2021 Nov-2021 Dec-2021
General Surgery 10 18 24 37 226 0 0 0  0  0 0 0 -   -   -  
Neurosurgery -  -  -   -   -   -  
Plastic & Reconstructive Surgery  -   -   -  -    -  -   -   -   -    -  -    -   -   -   -  -   -   -   -   -  
Urology -    -  -   -    -  -   -   -   -    -  -    -  -   -   -   -   -   -   -    - 
Obstetrics -    -   -  -    -  -   -   -    -  -    -   -  -   -   -    -  -   -   -  
Gynaecology -    -  -  -    -   -   -   -   -   -  -   -   -    -  -   -    -  -   -   -  
General Orthopaedics 2344 2695 2297 2637 2086 2278 2544 2,174 234   158 176   230 138  134             
General Ophthalmology  -   -   -  -   -   -    -   -   -   -  -   -    -   -   -  -    -   -  -   -  
General Otorhinolaryngology  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -  
Oral Surgery  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -    -   -   -   -   -  -    - 
Lain-lain kepakaran  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
JUMLAH 2354 2713 2321 2674 2312 2278 2544 2174  234 158  176  230  138  134             

 

*** Kemaskini Terakhir : 28/07/2021 - Statistik dari Unit Rekod Perubatan, Hospital Sungai Siput